Nr documentatie: DF1002681
 Tip de contract: Lucrari
 Tip procedura: Procedura simplificata
 Data transmitere spre publicare: 02.05.2018 00:26
 Validata de ANAP
 Cod CPV: 45233140-2 – Lucrari de drumuri (Rev.2)

Valoare estimata: 7.669.591,00  RON

SCN1000748 din 02.05.2018 00:30
 Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Lucrari
Modalitate de desfasurare: ONLINE
Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice 
 CPV: 45232150-8 – Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2) 

 

Tip legislatieLegea nr. 98/23.05.2016
Autoritate contractantaPRIMARIA COMUNEI ADÎNCATA IALOMITA
Numar invitatie / anunt427844 / 03.05.2018
Denumire contractServicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru „PROIECT INTEGRAT – REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA ADANCATA, JUDETUL IALOMITA”